Hvorfor investere i gull?

Vi kom nylig på at vi faktisk aldri har delt noen grunnleggende prinsipper for hvorfor det er så populært å investere i gull. Så la oss ta et steg tilbake og se på hva det er med gull som gjør at det er ansett som en god investering av mennesker verden over, også her i Norge.

Først og fremst, gull er en god investering fordi det er et begrenset antall og derfor verdifullt. Gull har vært blant beste eiendelene å eie i hundrevis av år.

Edelmetallets knapphet gjør det til en god investering, sammen med verdien. Gull er også relativt trygt mot inflasjon, i motsetning til andre eiendeler som aksjer eller eiendom.

Folk har investert i gull gjennom ekstremt lang tid av mange grunner: som en internasjonal valuta, for å sikre seg mot inflasjon eller økonomisk ustabilitet, som en formue som lagres i krigstid eller politisk uro, eller rett og slett fordi de tror på gullets potensial for vekst over tid.

Mer konkret, la oss se på 4 grunner:

Grunn #1 – Holdbarheten på fysisk gull

Fysisk gull er en av de eldste og mest stabile investeringene du kan gjøre. Det er to typer gull, nemlig bullion og mynter.

Bullion er en form for gull som er lagret i barer eller barrer. Den kan kjøpes som en enhet eller i bulk. Mynter er en form for fysisk gull som blir preget av forskjellige land og gjort tilgjengelig for kjøp som enheter eller som en del av samlinger.

Gullmynter var de første som ble produsert fordi de var mye lettere å produsere enn bullion. Men i dag, med fremveksten av raskere og mer presis teknologi, har det blitt lettere å produsere bullion fordi det ikke krever noe designarbeid eller tegneferdigheter fra mintselskapet.

Har du lest? Planlegger du å investere i gull? Dette må du vite

Grunn #2 – Etterspørsel etter gull

Gull har alltid vært i stor etterspørsel. Gjennom årene har gull blitt brukt som valuta, og de siste årene har det blitt brukt til handel med verdipapirer.

Gull er et utmerket investeringsalternativ for de som ønsker å sikre seg mot inflasjon, ettersom det ikke lider av svekkelse og kan forventes å beholde verdien over tid.

Dette er fordi gull av mange investorer anses å være en utmerket butikk av verdi.

Grunn #3 – Knapphet av gull i verden

Gull er en sjelden substans, med en overflod på bare 0,003 ppm i jordskorpen!

Mangel på gull har vært drivkraften bak menneskets historie. Det drev folk til å bevege seg, utforske og forandre verden. Gull har vært et symbol på makt og rikdom i århundrer og har alltid vært en viktig del av vår kultur. I moderne tid brukes gull fremdeles som en velstandsbutikk fordi det ikke tærer eller tarner – i motsetning til de fleste andre metaller – noe som gjør det lettere å lagre enn papirpenger eller andre eiendeler som biler og hus.

I tillegg til praktisk bruk i elektronikk som datamaskiner og mobiltelefoner, brukes gull også i smykkefremstilling fordi det er så formbart og lett å jobbe med – selv når det er i sin rene form.

Eksempel på gullsmykke:

Grunn #4 – Inflasjonsbeskyttelse når man investerer i gull

Gull er en langsiktig investering for de som ønsker å beskytte formuen mot inflasjon. Den har en egenverdi, og gullpriser er ikke utsatt for sentralbankmanipulering slik andre eiendeler kan være.

Prisen på gull bestemmes av den globale etterspørselen, som igjen påvirkes av den amerikanske dollarens styrke som reservevaluta og mengden gull som er tilgjengelig for gruvedrift.

Gullprisene kan også påvirkes av inflasjon og deflasjon, som er sterke faktorer i dagens globale finansielle system. Når det er sagt, er det mange faktorer som spiller inn når det gjelder gullpriser, så det kan ikke alltid fungere som en sikring mot inflasjon; i noen perioder med deflasjon har gullprisen faktisk sunket mens den steget i noen perioder med inflasjon.

Oppsummert

Hovedgrunnene til at man investerer i gull er fordi det er et begrenset antall og ingen sentralbank kan kontrollere det. Derfor ses på det som en trygg havn å plassere penger blant mange.

Vil du nå investere i gull? Mange av våre lesere bruker gullbanken eller tavex som norske alternativer. Husk at gull kan falle i pris det også, og at det ikke er garantert at verdien vil stige.

About Letitia Phillips